Skip to product information
1 of 1

Angelica Åkerman

En annan landsbygd

En annan landsbygd

Regular price 100 kr
Regular price Sale price 100 kr
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Katalog En annan landsbygd - En gestaltad livsmiljö på landsbygden.

En utställning som lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag.

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.

Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem.

Utställningen kompletteras med ett publikt program som bygger vidare på det samtal som inleddes under visningen på Rian i Falkenberg. Tanken med det publika programmet är att, som öppet forum, sprida, dela och fördjupa frågan om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande
Egnahemsfabriken på Tjörn
R:ekobyn i Röstånga
Hogslötts Vänboende i Bottna
Chalmers Arkitektur
Byns-DNA i Kvarnvik
Väveriet i Uddebo
Småhusbyn I Uddebo


Utställningen är producerad av Rian designmuseum, där den visades våren 2020, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.

 

 

Shipping & returns

We deliver within Sweden, Europe and the USA. You can also pick up your order free of charge in our physical store in Malmö.

Shipping and pick-up»

Return Policy»

View full details